BẢNG GIÁ IN BAO NILON

Bao nilon, bao hột xoài có 2 loại bao bóng và bao nhám. Da dạng về màu sắc. Ngoài công dụng đựng hàng hóa nó còn là sản phẩm giúp bạn mang thương hiệu của mình đi các nơi và được nhiều người biết đến.