IN GIẤY TIÊU ĐỀ TRÊN GIẤY GÌ?

Giấy tiêu đề có thể được in trên nhiều loại giấy khác nhau, tùy thuộc vào chất giấy mà đơn vị bạn đang sử dụng…