BAO ĐŨA – BAO MUỖNG

Nếu cho rằng in BAO ĐŨA, BAO MUỖNG là không cần thiết thì tại sao quán ăn, nhà hàng lại đầu tư cho khoản này?