BAO NILON

Nếu công dụng của BAO NILON chỉ dùng để đựng hàng thì tại sao bạn phải IN BAO NILON làm gì cho lãng phí!