Bìa tính tiền có sẵn

Bìa tính tiền có sẳn tiện dụng cho bạn co bạn có hàng ngay để sử dụng.
mặt ngoài bìa để trống để bạn có thể in lụa hoặc ép kim, ép lún logo của tiệm bạn lên đó.

Danh mục: