Lịch Độc Quyền Cho Doanh Nghiệp

  • Lịch độc quyền là hình thức để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu vào dịp cuối năm bằng quà tặng là lịch.
  • Lịch được thiết kế độc quyền cho doanh nhiệp theo phong cách của doanh nghiệp
  • Lịch độc quyền tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp có thể là lịch bàn hoặc lihgc treo tường 1 tờ, 5 tờ, 7 tờ và 13 tờ
Danh mục: