TÚI ZIPPER, TÚI ZIPLOC

Bạn đã biết công dụng đa năng của túi zipper chưa?